fbpx

Øvrevoll øker premiene

Styret i Norsk Jockeyklub har vedtatt å øke premiene i løpene fra 1. juli. Dette gjøres hovedsakelig i de ordinære løpene, men også hovedløpene får et løft.


I tillegg har styret vedtatt å sette av betydelige midler til å forbedre treningsfasilitetene på banen.

Fritak av statsavgiften gjennom spill hos Norsk Rikstoto for 2020 har bidratt til ekstra overføringer til galoppsporten, og dette skal selvsagt komme formålet til gode.

Administrasjonen har lagt frem et forslag for styret, og fra 1. juli økes premiesummen i alle ordinære løp med 25 prosent ut året.

Dermed blir premiene høyere enn ved inngangen til 2019.

Premiesummen i alle hovedløp økes med 5 prosent.

Styret vedtok også å sette av betydelige midler til oppgradering av banenes treningsfasiliteter.

Dette vil være et viktig bidrag for å forbedre hverdagen til alle aktive.

Løpsbanen, treningsforholdene, sikkerhet og dyrevelferd kommer alltid først, og trenerne v/trenerformann Are Hyldmo vil få i oppgave å utarbeide en prioritert liste over ønsker og behov.

Beløpet som avsettes kommer i tillegg til midler som skal benyttes fra trenings- og baneavgift.

Øvrevoll Galopp taper i år store kommersielle inntekter grunnet covid-19.

Det er nå besluttet at Norsk Derby blir arrangert søndag 23. august, og det arbeides med å legge til rette for et best mulig arrangement innenfor dagens gjeldende forskrifter og retningslinjer.

Styret og administrasjonens mål er hele tiden å gi mest mulig tilbake til formålet.

I tillegg til ovennevnte tiltak, er det nødvendig å sette av midler for å sikre premienivået også i 2021.


Nye propositioner 2020

Øvrevoll Galopp

Øvrevoll Galopp

Øvrevoll Galoppbane ligger på Jar i Bærum i landlige omgivelser og er Norges eneste galoppbane. Pr idag er det ca 200 hester som står oppstallet på Øvrevoll og i umiddelbar nærhet. Sesongen er fra midten av april til begynnelsen av desember.

Seneste nyheder