fbpx

Ikke “norske piskeregler” i Danmark

Dansk Galops bestyrelse drøftede på sit møde i går et forslag om at indføre samme regler, som man har i Norge for brug af pisk.


Der var imidlertid ikke tilslutning hertil i bestyrelsen. På næste møde vil det derimod blive drøftet, om man skal følge Svensk Galopps eksempel og med virkning fra sæsonen 2007 forbyde brug af pisk i toårsløbene.

Bestyrelsen drøftede desuden et oplæg om ændring af propositionerne for Dansk 2000 Guineas og Dansk St. Leger. Det besluttedes at arbejde videre med oplægget og tage sagen op på ny på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen besluttede i øvrigt at indføre en bonuspræmie på kr. 50.000 til bedstplacerede danskopdrættede hoppe i Mowerinaløb og Dansk Oaks. Dette gælder fra og med 2007.

Picture of Filip Zwicky

Filip Zwicky

Stifter / Ansvarshavende redaktør. Mere om forfatteren

Seneste artikler

Scroll to Top