fbpx

Dansk Galops Generalforsamling

Galopsportens hovedorganisation afholdt generalforsamling i søndags på Københavns Galopbane, hvor 45 medlemmer var mødt op. Tom Larsen, Peter Rolin og Søren Hjorth Jensen blev genvalgt til bestyrelsen, medens Jens Peder Sønderskov blev nyvalgt i stedet for Lone Pedersen, som havde ønsket at udtræde p.g.a. tidnød.


Fra medlemmer af foreningen var der på forhånd fremsat fire forskellige forslag, som generalforsamlingen skulle tage stilling til. Jan Olsen havde foreslået, at Auktionsløbet blev ophævet og erstattet af et nyt storløb for 2-årige danskopdrættede heste. Forslaget blev imidlertid nedstemt med stor majoritet, idet flertallet mener, at Auktionsløbet er af stor værdi for foreningens åringsauktion.

Derimod var der stor tilslutning til et forslag fra Silke Pieterse, der pålagde bestyrelsen at arbejde for, at foreningens generalforsamling skiftevis afholdes i København og provinsen, herunder i både Odense, Ålborg og Århus.

To forslag fra Jørgen Pedersen om henholdsvis ophævelse af registreringsgebyret på kr. 1.000 ved import af avlshopper og om ændring af den typografi (Black Type), som foreningen anvender i sine auktionskataloger, blev begge forkastet af generalforsamlingen.

På et konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev Nick Elsass og Peter Rolin genvalgt til henholdsvis formand og næstformand.

Picture of Filip Zwicky

Filip Zwicky

Stifter / Ansvarshavende redaktør. Mere om forfatteren

Seneste artikler

Scroll to Top