fbpx

“Skandinavisk samarbejde har været mit hjertebarn”

Peter Knudsen var akkurat fyldt 40, da han 1. januar 1996 overtog direktørposten i Dansk Galop fra Hans Jacob Moresco. 27 år senere er Peter igen mødt ind på kontoret i Hestesportens Hus, men inden længe er hans afløser fundet.


Dansk Galops direktør, Peter Knudsen.
Peter Knudsen. Foto: Burt Seeger.

“Jeg meddelte allerede bestyrelsen for et års tid siden, at jeg ønskede at forlade stillingen når jeg fyldte 67, og det gjorde jeg kort før jul”, fortæller han.

Dansk Galop – eller Foreningen til den Ædle Hesteavls Fremme – er fortsat en selvstændig forening, men både Peter og hans assistent Cira Amelung er i dag ansat af Dansk Hestevæddeløb og indgår dermed i den samlede organisation som styrer galop- og travsporten i Danmark.

“Skiftet er foregået helt uproblematisk, og for mig har der ikke været tale om de store ændringer i dagligdagen, for Dansk Galop har som forening stadigvæk sit eget liv. For eksempel vil afholdelse af åringsauktionen fortsat ligge i Dansk Galops regi, ligesom alle overordnede, vigtige spørgsmål indenfor galopsport fortsat skal behandles i Dansk Galops bestyrelse”, forklarer Peter.

“Der er dog en række ændringer på vej. Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, som skal se på foreningens struktur og strømline den. I den forbindelse, vil der blive lagt op til, at bestyrelsens størrelse på 15 personer reduceres”.

Personen, der i løbet af de kommende måneder overtager Peter Knudsens post, ansættes som galopchef i Dansk Hestevæddeløb, men vil samtidig også være daglig leder af Dansk Galop, og hun eller han får til opgave at servicere foreningens bestyrelse og medlemmer.

Podiet i auktionsringen på York Stutteri. Peter sidder ved siden af sin bror, Jens, og bag ham ses sønnen Thomas. Foto: Burt Seeger.

Peter Knudsen havde naturligvis håbet på, at hans afløser allerede var fundet ved årsskiftet, men han er helt indforstået med at fortsætte lidt endnu.

“Jeg har sagt, at jeg gerne vil blive i foreningen og køre min efterfølger godt ind i stillingen, og når det er gjort, stiller jeg gerne min arbejdskraft til rådighed for specifikke opgaver, såfremt det ønskes”.

“En opgave som afholdelse af den fælles dansk-svenske åringsauktion skal jeg i hvert fald være inde over her i det første år, og så vil jeg også meget gerne hjælpe med at få processen omkring det skandinaviske samarbejde på skinner”.

“Det har rent jobmæssigt været mit hjertebarn at udbygge samarbejdet mellem de tre skandinaviske lande, og det er ikke en opgave der kan løses på en dag eller to”.

HKH Prinsesse Benedikte bliver traditionen tro budt velkommen til Klampenborg Galopbane af Dansk Galops formand Nick Elsass og direktør Peter Knudsen. Foto: Burt Seeger.

Peter pointerer, at det forholdsvis nye, fælles væddeløbsreglement og den fælles åringsauktion på York Stutteri er et kæmpe skridt på vejen mod øget skandinavisk samarbejde.

“Det har været en årelang proces, at binde det skandinaviske reglement sammen, og næste skridt på vejen er det fælles sportssystem og en fælles skandinavisk stambog”.

“Når først sportssystemerne er ens i de tre lande, ligger det jo lige til højrebenet at skabe et fælles sportssekretariat til at varetage propositioner, anmeldelser med mere til samtlige skandinaviske baner”, siger han og fortsætter:

“En vigtig opgave, som skal løses, selv om den ikke bliver let, er at skabe samme vilkår for opdrætterne i de tre lande. Det er ikke nødvendigvis noget de tre lande skal løse i fællesskab, men vi skal i hvert fald afsøge hvordan der eventuelt internt findes midler til at bringe Danmark op på niveau med Sverige og Norge”.

Peter Knudsen overrakte Dansk Galops ærespræmier på sejrspodiet efter Titannias Derbysejr i 2022. Foto: Burt Seeger.

Det mærkes, at det ikke bare er små, administrative opgaver, som den næste galopchef i Dansk Hestevæddeløb og daglige leder af Dansk Galop står over for, og der ligger allerede mange ting og venter i bunken.

“Jeg er gået ind i det nye år med forventningen om, at Dansk Hestevæddeløb har ansat en ny galopchef inden forårets komme, men jeg har også meddelt, at jeg først behøver at fratræde når det bliver belejligt, så indtil videre fortsætter jeg ufortrødent og ser under alle omstændigheder frem til de mange, spændende udfordringer vi står overfor i den kommende tid”, slutter Peter Knudsen.

Picture of Filip Zwicky

Filip Zwicky

Stifter / Ansvarshavende redaktør. Mere om forfatteren

Seneste artikler

Scroll to Top