fbpx

Marcos Robaldo vinder ankesag mod Dansk Galop

Den brasilianske lærling Marcos Robaldo er af Dansk Galops Voldgiftsret blevet frikendt for den 14 dages udelukkelse han pådrog sig i forbindelse med en disciplinærsag i slutningen af 2013.I stedet for den oprindelige udelukkelse, er Robaldo idømt en advarsel for utilbørlig optræden.

Hele Dansk Galops Voldgiftsrets kendelse kan læses herunder:

Dansk Galops Voldgiftsret nedsattes den 10. januar 2014 i anledning af jockey Marcos Robaldos anke (v. Adv Peter Ruhr) af den af Dansk Galop idømte disciplinærstraf af 20. september 2013, hvorefter Marcos Robaldo idømtes to ugers udelukkelse for truende og aggressiv adfærd, medens Louise Baagøe Schou tildeltes en advarsel for utilbørlig sprogbrug.

I Voldgiften: Kim Dyhring, Nicholas Cordrey og Jens D. Lauritzen.

For Voldgiften forelå:

  • Dansk Galops afgørelse af 20. september 2013
  • Peter Knudsens notat af 30. august indeholdende forklaringer afgivet af Louise Baagøe Schou, Marcos Robaldo, Nicolai Stott,FrancisWaweru og Dorte Müllertz.
  • Adv. Peter Ruhrs ankeskrivelse af 24. september 2013.
  • Adv. Peter Ruhrs emails af 25. september, 30. september, 21. november og 10. december 2013 til Dansk Galop.
  • Adv. Peter Ruhrs skrivelse af 15. november 2013 til Dansk Galop.
  • Nordsjællands Politis skrivelse af 8. november 2013.
  • Kendelse af 9. juni 2011 afsagt af Retten i Lyngby

Advokat Peter Ruhr påstod principalt Dansk Galops afgørelsen ugyldig subsidiært at straffen ændredes til en advarsel. Advokat Peter Ruhr henviste bl.a. til Nordsjællands Politis skrivelse af 8. november, hvori Politiet meddeler, at man opgiver sigtelsen med Marcos Robaldo, idet Politiet ikke forventer, at Marcos Robaldo vil blive fundet skyldig i overtrædelser af straffelovens § 266. Adv. Peter Ruhr gjorde endvidere gældende, at en udelukkelse af to ugers varighed var en meget streng straf af stor økonomisk betydning, og at straffen ikke står mål med forseelsen.

Træningsrytter Louise Baagøe Schou afhørtes og forklarede detaljeret om episoden den 26. august 2013 herunder, at Marcos Robaldo havde udvist stærk aggressiv adfærd over for hende.

Peter Knudsen redegjorde for baggrunden for den idømte straf og præciserede, at Dansk Galop ikke vil tolerere utilbørlig optræden af sportens aktive på landets galopbaner.

KENDELSE

På det foreliggende grundlag herunder Nordsjællands Politis afgørelse samt de afgivne forklaringer tildeles jockey Marcos Robaldo en advarsel for utilbørlig adfærd.

Voldgiften indskærper over for sportens trænere, at trænerne har ansvar for, at deres personale udviser hensynsfuld og respektfuld adfærd over for hinanden under brug af galopbanens træningsanlæg. Samtidig henstilles til Klampenborg Galopbane om at udfærdige præcise og udførlige regler for de aktives brug af træningsanlægget, tilse overholdelse deraf samt effektuere eventuelle sanktioner ved overtrædelser.

…………………………… …………………………… …………………

Nicholas Cordrey Kim Dyhring Jens D. Lauritzen

Picture of Filip Zwicky

Filip Zwicky

Stifter / Ansvarshavende redaktør. Mere om forfatteren

Seneste artikler

Scroll to Top