fbpx

GalopSport er en nyhedsportal med fokus på galopsporten i Danmark, samt resten af Skandinavien og det øvrige udland. Vi har i siden 1. august 2000 leveret nyheder, features, resultater og live-opdateringer fra alverdens galopbaner og har i dag mere end 1000 unikke daglige besøgende.

GalopSport har siden 1. januar 2016 været en abonnementsside understøttet af annoncører og sponsorer. Dit abonnement på GalopSport koster 39,20 kr. ekskl. moms pr. måned* og betales månedligt. 

Du kan til enhver tid opsige dit abonnement inden påbegyndelsen af en ny betalingsperiode, da du har købt et elektronisk abonnement uden binding og dermed ikke er omfattet af almindelige vilkår vedrørende opsigelse.

* Prisen er 49,00 kr. inkl. moms pr. måned

Filip Zwicky Agency ApS’ kommunikationsvilkår indeholder samtykke fra dig til at modtage a) abonnementsfordele herunder rabatter og gratis fordele b) tilbud, konkurrencer og generel markedsføring herunder tilbud fra Filip Zwicky Agency ApS og c) nyhedsbreve herunder nyhedsoverblik via e-mail.

Du kan til enhver tid afmelde dig kommunikationen.


Abonnementsvilkår | GalopSport pr. 01.01.2016

Abonnementsindhold
GalopSport kan foretage ændringer i abonnementsindholdet. Ændringer vil blive varslet jf. lovgivning på området. Afvigelser til nærværende vilkår vil være beskrevet i ordrebekræftelsen eller samarbejdsaftale.


Login-oplysninger

Dine login-oplysninger er personlige og må ikke benyttes af andre. GalopSport forbeholder sig retten til at spærre adgangen, opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning og kræve erstatning for ethvert tab, der er opstået som følge af misligholdelse af aftalen. Der ydes ikke kompensation for en eventuelt betalt restperiode.


Pris

GalopSport forbeholder sig retten til at justere priser og gebyrer. Dette kan bl.a. ske som følge af inflation, ændringer i priser hos vores underleverandører, ændringer i lønniveauet og/eller ændringer i vore yderlser. Prisændringer varsles jf. lovgivning på området.


Betaling

Du betaler forud for abonnementet efter valgte betalingstermin. Ved månedsbetaling betragtes en måned for værende lig 30 dage. Abonnementet kan med fordel betales automatisk via betalingskort. 

Kvitteringen kan ses efter køb og sendes desuden til den angivne e-mailadresse. 

Betaling med kort foregår i samarbejde med Clearhaus. Kortinformationer sendes på en sikker måde vha. SSL-kryptering (Secure Socket Layer). 

Betales der med kort, giver du samtidig tilladelse til, at betaling for nye perioder trækkes automatisk fra den konto, du har oplyst.


Fortrydelsesret

Ved køb af abonnement er der 14 dages fortrydelsesret. Vil du gøre brug af fortrydelsesretten, skal du give GalopSport meddelelse herom senest 14 dage efter det seneste af følgende tidspunkter: første digitale adgangsdag eller dagen for modtagelse af ordrebekræftelsen. 

Hvis fortrydelsesretten gøres gældende, forbeholdes retten til at opkræve betaling for allerede leveret digital adgang frem til tidspunktet for fortrydelse. 

Fortrydelsesretten gøres gældende ved at rette henvendelse til vores info@galopsport.dk. Underrettes der pr. brev eller mail er det tilstrækkeligt, at dette er sendt inden fristens udløb.


Opsigelse

Abonnementet er fortløbende, indtil det opsiges. Abonnementet opsiges ved kontakt pr. e-mail. Der er ingen binding og abonnementet kan opsiges uden varsel, medmindre der er indgået kontrakt eller samarbejdsaftale for en fastlagt periode.

Udbetaling af et eventuelt tilgodehavende sker via bankoverførsel. Ved et eventuelt skyldigt beløb fremsendes en opkrævning derpå.


Reklamation og godtgørelse

Ved reklamation kontaktes GalopSport inden for rimelig tid efter, at den pågældende fejl eller mangel er opdaget. Manglende digital adgang godtgøres ikke.


Force majeure

GalopSport er ikke erstatningsansvarlig overfor dig og godtgør ikke manglende levering af produkt, såfremt den manglende levering skyldes force majeure. Dette kan være, men er ikke begrænset til, krig, brand eller vejrlig og naturkatastrofer.


Ansvarsbegrænsning

GalopSport er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor dig for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om GalopSport er blevet informeret om sådanne kravs mulighed. 

For digitalt indhold giver GalopSport ingen garanti med hensyn til funktion og tilgængelighed.


Persondata

Abonnementsoplysninger om tidligere og nuværende abonnenter opbevares og behandles fortroligt til evt. senere brug i overensstemmelse med lovgivningen. 

Oplysningerne bruges først og fremmest i forbindelse med levering af produkter, men kan også bruges internt med henblik på forbedring af vores produkter. Oplysningerne slettes, hvis det ønskes.


Ophavsret

Ethvert indhold i de af GalopSport leverede produkter under nærværende abonnementsvilkår er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres eller videregives. Digitalt indhold stilles til rådighed for visning/læsning for dig, og må printes til personligt forbrug. Anden anvendelse af indhold i abonnementet kræver en skriftlig tilladelse fra GalopSport.


Kontaktoplysninger

GalopSport
Filip Zwicky Agency ApS
Ordrup Tower, Hyldegårds Tværvej 47
2920 Charlottenlund
tlf. +45 20 33 58 11
Kundeservice tlf.: +45 20 33 58 11
E-mail: info@galopsport.dk
Hjemmeside: galopsport.dk


Forretningsvilkår GalopSport pr. 01-01-2016

Generelt
Disse vilkår gælder for GalopSport.dk. Hvis ikke andet er skriftligt aftalt, gælder følgende betingelser for brug og handel på førnævnte side. I det følgende vil ovenstående domæne være betegnet som ”GalopSport”.


Salg af produkter og tjenester

Salg gennem GalopSport kan kun ske til myndige personer. GalopSport har ret til at afvise din bestilling, uden at du på dette grundlag kan gøre noget krav gældende over for GalopSport. Hvis GalopSport accepterer din bestilling, sendes en bekræftelse til den e-mailadresse, du har opgivet ifm. bestillingen. Hvis bestillingen ikke accepteres, forsøger GalopSport at kontakte dig telefonisk eller via e-mail.


Priser

Alle priser er inkl. moms og i danske kroner. På GalopSport præsenteres du for det samlede beløb inkl. ekspedition.


Betaling

GalopSport anvender et sikkert betalingssystem. Alle kortbetalinger foregår i samarbejde med Clearhaus A/S, og kortinformationerne sendes med SSL-kryptering (SSL er en forkortelse for Secure Socket Layer). På GalopSport kan du betale med følgende korttyper: VISA og MasterCard. 

GalopSport gemmer ikke selv dine kortoplysninger, men formidler dem direkte videre til Clearhaus, som sørger for, at det aftalte beløb kan trækkes fra din konto. Uvedkommende har ingen mulighed for at se dine betalingsinformationer, når de sendes fra din computer til GalopSport og videre til Clearhaus. Kvitteringen kan ses efter køb og sendes desuden til den angivne e-mailadresse.


Levering

Dit abonnement er aktivt så snart betalingen er godkendt.


Reklamation

Som forbruger har du mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet, hvis dit krav kan opgøres til et pengebeløb. Hvis du vil klage over GalopSports markedsføring kan det ske til Forbrugerombudsmanden.


Fortrydelse

Fortrydelse af køb: Har du fortrudt dit køb, er der en fortrydelsesfrist på 14 dage for varer købt på GalopSport. De 14 dage regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du modtager varen. Hvis du i én ordre har bestilt flere forskellige varer, der leveres enkeltvis, regnes de 14 dage fra den dag, du har modtaget den sidste vare. Hvis du har bestilt varer, som efter aftalen med GalopSport skal leveres regelmæssigt over en bestemt periode, regnes de 14 dage fra den dag, du modtager den første vare. Hvis du benytter dig af din fortrydelsesret, skal du betale for en eventuel værdiforringelse af varen, hvis du har behandlet varen på en anden måde, end hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde den fungerer på. Du kan således undersøge varen på samme måde, som man har lov til i en fysisk forretning. Der er ikke fortrydelsesret for lyd- og billedoptagelser. Der er heller ikke fortrydelsesret på rejser og arrangementer.
Tilbagebetaling: Sender du en vare retur inden for fortrydelsesfristen på 14 dage, refunderer vi både købsprisen og den opkrævede forsendelse, medmindre du har valgt en anden leveringsform end den billigste tilgængelige leveringsform. I sidstnævnte tilfælde refunderer vi købsprisen og prisen for den billigst mulige forsendelse. Returneres kun en del af et samlet varekøb, refunderes kun de forsendelsesomkostninger, der knytter sig til den/de returnerede varer.


Persondata

Når du tegner et abonnement, køber et produkt eller en ydelse hos GalopSport eller opretter en profil i forbindelse med en konkurrence, spørgeskemaundersøgelse eller lignende, registrerer vi de oplysninger, du afgiver. Personoplysninger benyttes først og fremmest til at gennemføre det køb, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne benyttes herudover af GalopSport til markedsføring, salg og kundeservice. Endvidere bruges data til at opnå et bedre kendskab til brugerne på tværs af GalopSports digitale ydelser. Du kan få oplyst, hvilke data vi har indsamlet om dig ved at kontakte os.
Du accepterer, at vi benytter de registrerede oplysninger hos tredjepart (eksempelvis Facebook, Twitter, LinkedIn). På den måde kan vi bedst muligt kommunikere målrettet og personificeret til dig og derved tilbyde dig mere relevant indhold, markedsføring og tilbud. På GalopSports digitale tjenester benytter vi også cookies, som med afsæt i personlige data bruges til at tilpasse de informationer, du får præsenteret (bannerreklamer, redaktionelt indhold, søgninger mv.).

GalopSport er ejet af Filip Zwicky Agency ApS.


Kommentarbetingelser

GalopSport kræver, at du er logget ind for at deltage og kommentere i debatter. Kommentarer, der ikke overholder debatreglerne, vil blive fjernet. Debattører, der gentagne gange overtræder debatreglerne, vil blive udelukket fra debatten uden varsel.
Indlæg kan blive fjernet hvis de:
· Indeholder trusler, injurier, chikane, har et racistisk indhold eller i øvrigt overtræder gældende lovgivning.
· Indeholder personfølsomme oplysninger.
· Er skrevet i en aggressiv tone. Bl.a. smædeord, personangreb og overdreven brug af versaler.
· Ikke vedrører den aktuelle debat.
· Har karakter af markedsføring.
· Bryder ophavsretten.
· Har karakter af spam. F.eks. gentagne enslydende kommentarer.
Du alene står til ansvar for de kommentarer, som du skriver, men GalopSport reagerer på anmeldelser og fjerner kommentarer, hvis de overtræder vores debatregler. GalopSport modererer på baggrund af debatreglerne og censurerer ikke holdninger eller overbevisninger. Hvis du ønsker en begrundelse for slettede kommentarer eller udelukkelse, kan du kontakte GalopSport på info@galopsport.dk.
Ved at kommentere accepterer du, at GalopSport har ret til at anvende og offentliggøre dine indlæg i ubegrænset omfang.


Forbehold

Der tages forbehold for indtastningsfejl i forbindelse med præsentation af varer, arrangementer og tilbud generelt.


Force majeure

GalopSport er ikke erstatningsansvarlig og godtgør ikke manglende levering af ydelser, såfremt den manglende levering skyldes force majeure. Dette kan være, men er ikke begrænset til, krig, brand, arbejdskonflikter (strejke og lockouts) eller vejrlig og naturkatastrofer.


Kontakt

GalopSport
Filip Zwicky Agency ApS
Ordrup Tower, Hyldegårds Tværvej 47
2920 Charlottenlund
tlf. +45 20 33 58 11
Kundeservice tlf.: +45 20 33 58 11
E-mail: info@galopsport.dk
Hjemmeside: galopsport.dk

Scroll to Top