fbpx

50.000 kroner i bøde til Bendik Bø

“Hästsportens Ansvarsnämd” har dømt Sveriges championtræner Bendik Bø som ansvarlig for at hestene Sekhmet, Saucy Heart og Poliaurea (to gange) havde koffein i urinen da de fik taget dopingprøver efter løb i august og september sidste år.


De forklaringer der er kommet frem er at hestene har fået koffeinen igennem det fodertilskud som træneren har givet Poliaurea og Saucy Heart. Sekhmet som har stået ved siden af disse to heste i stalden har antageligt fået det i sig indirekte.

Behandlingerne sluttede den 27. august, efter Bendik Bø blev underrettet om de første positive prøver. Poliaurea fik præparatet lørdag den 25. august, hvilket kan forklare udslaget den 9. september.

“Hästsportens Ansvarsnämd” konstaterer i sin dom: “At Bendik Bø som professionel træner har fodret sine heste med et humant kosttilskud handlet i en helsekostforretning, der opgives som værende “stærkt præstationsfremmende” med “turboeffekt” og indeholdene guarana, uden at have undersøgt hvad denne for ham ubekendte ingrediens kunne være, må betegnes som uagtsomhed, selv om dette kosttilskud ifølge foreskriften for livsmidler burde have haft en indholdsdeklaration som udtrykkeligt havde oplyst om koffeinforekomsten.

Han skal derfor dømmes til ansvar ifølge kapitel 10 paragraf 6 for brud mod paragraf 2 første stykke, påpegende uagtsomhed. Dette gælder for alle tre hestes vedkommende, selv om Sekhmet blot blev smittet gennem de øvriges foder.

Derimod dømmes Bendik Bø ikke for brud mod reglementets bestemmelse 10:1, eftersom kosttilskuddet ikke er et sådant lægemiddel som afses med behandlingsforbud. Han ansås heller ikke at være skyldig i at have ført behandlingsjournal i perioden mellem juni og august, eftersom det ikke tyder på at nogen hest i stalden er blevet behandlet på en sådan måde at det har krævet notering i behandlingsjournalen.

Dette medførte at bøden til Bendik Bø blev fastlagt til 50.000 svenske kroner af Hästsportens Ansvarsnämd. Dette beløb er det højeste bødebeløb der kan idømmes indenfor svensk galopsport.

(Oversat til dansk fra Svensk Galopps hjemmeside).

På Bendik Bøs hjemmeside, bendikbo.se, skriver Täby-træneren således: “Jeg fik beskeden over telefonen her til formiddag og har i dag talt med min advokat. Vi skal nu beslutte om vi skal anke dommen eller ej”.

De to positive dopingprøver Bendik Bøs heste Maybach og Will Be leverede på den norske Derby Dag i Oslo er ikke blevet taget op i det svenske ansvarsnævn, idet sagen ligger hos Mattilsynet i Norge og endnu ikke er færdigbehandlet.

Picture of Filip Zwicky

Filip Zwicky

Stifter / Ansvarshavende redaktør. Mere om forfatteren

Seneste artikler

Scroll to Top