fbpx

Whistleblower-ordning er under udarbejdelse

Hestevæddeløbssportens organisationer har sat skub i arbejdet med at få skabt en uafhængig whistleblower-funktion. Den forventes etableret indenfor kort tid.


Pressemeddelelse fra Dansk Galop og DTC:

Krænkende adfærd eller hændelser, der strider mod gældende lovgivning eller god dyrevelfærd, hører ikke hjemme i hestevæddeløbssporten.

Derfor skal enhver med gang i de miljøer, der omgiver trav- og galopsporten, fremover kunne henvende sig anonymt til en uvildig whistleblower-funktion, hvis man oplever sådanne forhold.

På et bestyrelsesmøde i Dansk Trav og Galop Union (DTGU) 21. oktober 2020 blev det vedtaget, at Dansk Galop (DG) og Dansk Travsports Centralforbund (DTC) skulle etablere en whistleblower-ordning, og da bestyrelsen i DTGU mødtes igen i går blev det påpeget, at whistleblower-funktionen skal etableres hurtigst muligt.


Udvalgte interessenter skal høres

Derfor mødes sportens hovedforbund i de kommende uger rent digitalt med repræsentanter fra DH Ungdom, Dansk Hestevæddeløb og udvalgte interessegrupper indenfor sporten for at afslutte arbejdet med at sætte rammerne for den nye whistleblower-funktion.

I det arbejde vil idrættens hovedorganisationer, DIF og DGI, blive konsulteret, ligesom der indhentes ekstern juridisk bistand.

DTC og DG forklarer, at den nye whistleblower-funktion er tiltænkt som en 100 procent uvildig instans. Hvis en person ønsker at whistleblowe om et forhold, vil han eller hun derfor helt frit og under fuld anonymitet kunne anvende ordningen.

Filip Zwicky

Filip Zwicky

Stifter / Ansvarshavende redaktør. Mere om forfatteren

Seneste nyheder