fbpx

Overskud i Dansk Trav og Galop Union

Dansk Trav og Galop Union har aflagt dels årsrapport til Kulturministeriet for 2019 og dels regnskab for 2019 til Spillemyndigheden i henhold til bekendtgørelse nr. 72 af 29. januar 2018 om det særlige bidrag til hestevæddeløbssporten. 


Begge regnskaber er indleveret til myndighederne i henhold til de udmeldte nye tidsfrister som følge af Covid-19 situationen. 

Resultatet for 2019 for DTGU udviser et overskud på 48.300 kr., hvorefter egenkapitalen udgør 22.837.322 kr. 

For yderligere specifikation af indtægter og udgifter henvises til årsrapporten, som er vedhæftet. 

På foreningens generalforsamling var der nyvalg af Egon Jensen og Peter Friis til bestyrelsen, som herudover består af Nick Elsass, Mogens Schougaard og Claus Kolin. 

Regnskabet for 2019 til Spillemyndigheden omfatter Hestevæddeløbssporten i Danmarks samlede indtægter fra det særlige bidrag, udlodningsmidler og andre indtægter afledt af afholdelse af hestevæddeløb, samt de udgifter der er knyttet hertil. 

Regnskabet udviser samlede indtægter på 172.526.179 kr. og samlede udgifter på 175.788.366 kr. 

Merforbruget på 3.262.187 kr. er finansieret via indtjening på aktiviteter, som ikke er afledt af eller knyttet til afholdelsen af hestevæddeløb. 

Hestevæddeløbssporten i Danmark har således for 2019 forbrugt de modtagne midler fra det særlige bidrag og tilskuddet fra Kulturministeriet, og Hestevæddeløbssporten har således ikke modtaget overkompensation. 

Pressemeddelelse fra DTGU.

Filip Zwicky

Filip Zwicky

Stifter / Ansvarshavende redaktør. Mere om forfatteren

Seneste nyheder