fbpx

Dansk hestevæddeløbssports økonomi er nu på rette spor

Pressemeddelelse fra Dansk Hestevæddeløb:

Efter en yderst konstruktiv dialog mellem Kulturministeriet, kulturordførere og de politiske partier samt Dansk Hestevæddeløb og Dansk Trav og Galop Union, har ministeriet i dag offentliggjort en ny aftale for den fremtidige støtte fra udlodningsmidlerne til breddeidrætten inden for hestevæddeløbssporten.

Fremadrettet tilgodeses sporten med en andel af de udfasede midler fra det oprindelige tilskud til hestevæddeløbssporten. 


Niveauet for det fremtidige tilskud vil med udgangspunkt i 2022-tallene kunne opsummeres således: 

  • 2023: 13 mio.kr.
  • 2024: 25 mio. kr.
  • 2025: 26 mio. kr.
  • 2026: 28 mio. kr.
  • 2027 og frem: 31 mio. kr. 

Herudover modtager Hestevæddeløbssporten fortsat midler i en overgangsperiode frem til den endelige udfasning i 2027 fra det oprindelige tilskud med følgende beløb med udgangspunkt i 2022-tallene: 

  • 2023: 63 mio.
  • 2024: 47 mio. kr.
  • 2025: 32 mio. kr.
  • 2026: 16 mio. kr. 

Med aftalen forpligter vi os til fortsat at prioritere breddeidrætten inden for vores sport, og som dækker over såvel ungdomsarbejdet som vores mange aktive med amatørstatus. Og her er det glædeligt at konstatere, at flere af vores baner oplever tilgang og forøgede aktiviteter for pony og ungdomssporten.

Dansk Hestevæddeløb vil samtidig kunne fortsætte og yderligere understøtte den strategiske retning, der via sportens strateginotat ”En fælles fremtid” er indledt over det seneste års tid. 

Arbejdet med at udbrede kendskabet til vores sport er kommet flot i gang i 2023-sæsonen via markante stigninger i tilskuertallet på flere af landets baner. 

Vi vil samtidig sætte yderligere turbo på arbejdet med at rekruttere nye og flere hesteejere og samtidig medvirke til, at vores mange dygtige og arbejdsomme opdrættere, som første led i fødekæden stadig vil finde det attraktivt at producere danske trav- og galopheste. 

Der skal ikke herske tvivl om, at den nye aftale om udlodningsmidlerne sammen med aftalen med Svensk Travsport kommer til at stille hestevæddeløbssporten et helt andet og bedre sted i forhold til mulighederne for vores sport.

Men der forestår fortsat en stor opgave i at understøtte den kommercielle rejse ude på væddeløbsbanerne, således indtjeningen herfra kan sikre opretholdelsen af det nuværende økonomiske niveau for sporten samt på sigt øge dette i form af større præmier i løbene. 

Afslutningsvist vil Dansk Hestevæddeløb og Dansk Trav og Galop Union gerne takke for den store velvillighed og forståelse, som vi er blevet mødt med, og som gælder på alle niveauer af Kulturministeriet såvel som andre ministerier, der har været involveret i processen. 

På vegne af den danske hestevæddeløbssport.

John Kirketerp og Claus Kolin

Filip Zwicky

Filip Zwicky

Stifter / Ansvarshavende redaktør. Mere om forfatteren

Seneste artikler

Scroll to Top