fbpx

Dansk Galops importtilskud for opdrættere videreføres

Dansk Galops tilskud på 15.000 kroner til import af internationale avlshopper har vist sig ganske nyttigt de seneste år, og foreningen meddeler fredag, at ordningen videreføres sammen med udbetalingen af opdrætterpræmier for løbspræstationer i Sverige og Norge.


Amie Rouge (Born To Sea) med sit hoppeføl fra 14. marts efter Appel Au Maitre. Foto: Stutteri Hjortebo.
Amie Rouge (Born To Sea) med sit hoppeføl fra 14. marts 2019 efter Appel Au Maitre. Føllet blev navngivet Amanda og blev sidenhen vinder af Svenskt St. Leger for Stall Perlen og Jessica Long. Foto: Stutteri Hjortebo.

“Initiativet har til formål at øge importen af ifolede hopper, men også – gennem de opstillede kriterier for alder og pris – at sikre en vis kvalitet på disse hopper”, fortæller Dansk Galops direktør Peter Knudsen.

For at få udbetalt tilskuddet skal man først og fremmest være medlem af Dansk Galop, og desuden skal følgende betingelser opfyldes:

  • Avlshoppen skal være født i 2010 eller senere
  • Avlshoppen skal være indkøbt på offentlig auktion i England, Irland, Frankrig eller Tyskland
  • Købsprisen skal minimum være €8,000 eller 6,375 GNS
  • Køber forpligter sig til at afkommet registreres i den danske stambog
  • Avlshoppen må ikke sælges før den har folet
  • Der ydes højst ét tilskud pr. stutteri/husstand/familie

Desuden bortfalder importgebyret for ifolede avlshopper (1.500 kroner), uanset om de er omfattet af ovenstående betingelser.


Også udbetalingen af opdrætterpræmier for præstationer i Norge og Danmark fortsætter, og der er som tidligere afsat 150.000 kroner til dette formål.

Ordningen tæller dog ikke løbene i Breeders’-serien, da disse allerede udbetales gennem Breeders’-systemet.

Den enkelte opdrætter kan maksimum modtage 50.000 kroner af den samlede pulje, og den nøjagtige procentsats udregnes efter sæsonens afslutning og kan højst udgøre 10%.


En ny, vigtig detalje for danske stutterier er, at Danmark nu følger det fælles skandinaviske reglement om, at hvis en drægtig avlshoppe købes og foler i udlandet og fx. genbedækkes inden hun transporteres hjem sammen med sit føl, vil dette føl få status som danskopdrættet.

Ifølge det fælles skandinaviske reglement skal Dansk Galop informeres om købet inden hoppen foler, og hoppen skal sammen med sit føl være indført til Danmark senest den 31. december i fødselsåret – dog senest syv måneder efter folingen.


De store europæiske auktioner over følhopper finder sted i denne rækkefølge året ud:

  • Tattersalls Ireland Sapphire Sale, 12. november
  • Goffs November Breeding Stock Sale, 18. – 19. november
  • Tattersalls December Mare Sale, 28. november – 1. december
  • Arqana Breeding Stock Sale, 3. – 6. december
Filip Zwicky

Filip Zwicky

Stifter / Ansvarshavende redaktør. Mere om forfatteren

Seneste artikler

Scroll to Top