fbpx

32 heste fra træner Marc Stott checket af Svensk Galopp efter deres løb i Sverige

Svensk Galopp har idag meddelt, at man har undersøgt behandlingsjournaler og fakturaer for 32 af træner Marc Stotts hestes starter i Sverige. I henhold til Svensk Galopps reglement omhandlende overtrædelse af karenstidsbestemmelser har man diskvalificeret Gemstone og Ginman for deres resultater i løb i Sverige.

Det skal bemærkes, at ingen af de 32 heste er – efter udtagne dopingprøver – testet positive.

I henhold til det danske reglement har træner Marc Stott som ansvarlig fået en alvorlig straf for brud på karenstidsbestemmelser.

Den 11. februar 2021
Dansk Galop


Fra Svensk Galopp:

Svensk Galopps undersökning gällande Marc Stotts starter i Sverige

vensk Galopp har med anledning av Marc Stotts avstängning för överträdelser av gällande regler för medicinering genomfört en undersökning gällande de hästar som startat i Sverige. Undersökningen omfattar 32 hästar som startat under åren 2015 – 2020. Journaler, fakturor och behandlingsjournaler har samlats in och jämförts med datum för starter som gjorts i Sverige. Svensk Galopp har fått tillgång till ett omfattande material bestående av journaler och fakturor för samtliga efterfrågade hästar från två hästkliniker.

När det gäller hästen Gemstone anses det fastställt att hästen tävlat i strid med gällande karenstidsbestämmelser vid vinsten den 28 maj 2018 i Bro Park Trial. Gemstone kommer att diskvalificeras och resultatlistan korrigeras (Tävlingsreglementet 7 kap 10 §). Utöver det startade Gemstone i Svenskt Derby den 15 juli 2018 (oplacerad) och Ginmann i Stockholms Stora Pris den 18 juni 2018 (oplacerad) i strid med regelverket och kommer att diskvalificeras.
Svensk Galopp har inte kunnat belägga att någon av övriga starter skett i strid med gällande karenstider.

Frågor besvaras av Helena Gärtner
070-254 77 14
helena.gartner@travsport.se

Filip Zwicky

Filip Zwicky

Stifter / Ansvarshavende redaktør. Mere om forfatteren

Seneste nyheder